Historie

Historien bag Gundsølillehallen

I protokollen fra Gundsølille S.G.&I.Fs generalforsamling d. 25.11.1964 fremgår det for første gang, at der er planer om et halbyggeri. (Citat fra protokollen)
Der blev i årets løb forelagt bestyrelsen et forslag til halbyggeri på selvbygger basis. Skelettet i spændbeton fra Hedehusene Teglværk vil koste kr. 87.440,-. Forslaget gik på en hal på 60*24 m. med omklædnings- og fyrrum i den ene ende og oven på disse tilskuerplads og cafeteria.
 
Det foresloges, at man kontaktede mere kompetent sagkundskab, før man tog stilling, da de mange problemer med lån og tilskud ikke kunne overskues.
Det fremgår ikke hvem initiativtagerne var.
På de efterfølgende generalforsamlinger dukker projektet atter op, dog uden nogen afklaring.
I protokollen fra 15.1.1970 tales for første gang om placeringen af et idrætsanlæg med hal på den nuværende placering og at byggeriet påbegyndes inden d. 1.11.1970.
 
Dette skete imidlertid ikke og i 1973 tales om at leje en lade af Erik Wibholm.
Kort tid efter går kommunen endelig ind i projektet og aftalen med Erik Wibholm bliver skrinlagt.
 
Samtidig går Gundsølille S.G.&I.F, Herringløse IF, forsamlingshuset og Lindebjergskolen sammen for at skabe en hal, der rummer en idrætshal, et forsamlingshus og en skolegymnastiksal.
 
Hos Gundsølillehallen A.m.b.a. kunne beboerne i lokalområdet tegne andelsbeviser til en værdi af kr. 100,-. Målet var at indsamle kr. 100.000,-.

I dag er der solgt 1429 andelsbeviser.

Endelig d. 6.5.1976 afholdes licitation og entreprisen går til Larsen og Nielsen for en pris på kr. 5.260.000,-

19.10.1976 tages det første spadestik og 1. etape af hallen står klar til indvielse d. 25-27.8.1977.
 
Indvielsefesten
 
Til indvielsesfesten startede et optog fra Ågerup med Greve Pigegarde i spidsen.
 
Flere af datidens store badmintonnavne spillede opvisningskampe bl.a. Lene Køppen og Steen Skovgaard.
Til ballet, som kom til at hedde GUNDSØLILLE FEST-I-HAL, lørdag d. 26.8. optrådte Bo Bendixen.

2. etape

2. etape indvies i september 1978 og omfattede skydekælder, cafeteria og selskabslokaler.

Pejsestuen indvies den 2. oktober 1985 i forbindelse med idrætsforeningens 120 års jubilæum.

3. etape, klublokalerne, indvies oktober 1997 primært til brug for idrætsforeningens medlemmer.

Arbejdet for at få en hal til borgerne i den sydlige del af kommunen skal i høj grad tillægges nyligt afdøde gårdejer Alfred Jensen. Han brugte mange timer på at få Gundsølillehallen etableret.

Og som det fremgår af ovenstående har det været en lang vej med mange omveje og hindringer undervejs.

Siden indvielsen har hallen haft fem inspektører.

Jan Persson
1.5.1977 til 31.12.1977
Johannes Hansen
1.1.1978 til 31.12.1997
Tonny Pedersen
1.1.1998 til 31.01.2011
 Jens Ole Villumsen
1.1.2009 til
 Peter Jørgensen
1.2.2011 til

 

 

billet

Kilde: Gundsølille S.G.&I.F. 120 års Jubilæums tidsskrift skrevet og redigeret af Kurt Larsen

Historien bag Gundsølillehallen
Historien bag Gundsølillehallen
Historien bag Gundsølillehallen
Historien bag Gundsølillehallen
Historien bag Gundsølillehallen