Dagsorden Generalforsamling

GUNDSØLILLEHALLEN a.m.b.a.

St. Valbyvej 248 A

Gundsølille, 4000 Roskilde telefon 46787064


 

 

GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET GUNDSØLILLEHALLEN a.m.b.a.

 

I henhold til vedtægternes § 11 afholdes den ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 i Klublokalerne.

 

DAGSORDEN.

 

1.                        Valg af dirigent og referent

 

2.                        Valg af 2 stemmetæller

 

3.                        Formandens beretning

 

4.                        Forelæggelse og godkendelse af regnskab

 

5.                        Indkomne forslag

 

·        Fra bestyrelsen: Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer foreslået på sidste års generalforsamling.

 

6.                        Valg af formand (1 år)

 

7.                        Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (2 år), på valg er:

Søren Wibholm (Modtager genvalg)

Poul Lamhauge (Modtager genvalg)

Sidsel Bjerre Andersen.

 

Udpegede bestyrelsesmedlemmer fra GSG & IF:

Per Lassen

Leif Mikkelsen

 

 

 

8.                        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Niels Erik Pedersen.

Christina Bay Villumsen.

 

9.                        Valg 2 revisorer, på valg er:

Jacob Søegaard Nielsen

Klaus Larsen

 

10.                     Valg af revisor suppleant.

Netti Nielsen

 

11.                     Eventuelt.

 

Gundsølillehallen den 21. marts 2016

Gundsølillehallen a.m.b.a.

 

BESTYRELSEN